SOS_060heroes feature-01

ความสัมพันธ์ของงบดุล และงบกำไรขาดทุนกับการทาย EPS ตอนที่ 5

เงินสด 10 ล้านบาท จะเอาไปลงทุน ซื้อที่ดิน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ซื้อวัตถุดิบ จ้างแรงงาน จ้างค่าขนส่ง จ่ายค่าไฟฟ้า ฯลฯ ทำให้เกิดยอดขายขึ้น โดยยอดขายที่เกิดขึ้นจะไปโชว์ในอีกงบหนึ่งชื่อ งบกำไรขาดทุน ซึ่งงบนี้นี่เองจะใช้ดูกำไรสุทธิของกิจการ

SOS_060heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ