SOS_043heroes feature-01

หุ้น ASIAN กับ P/BV สำหรับหุ้นเทิร์นอราวด์ ตอนที่ 3

P/E ที่ N.A. หรือหาค่าไม่ได้นี้ เข้าข่ายเป็นหุ้นที่มีโอกาสเทิร์นอราวด์ และจาก BV ที่ห้ากว่าๆ ทำให้ P/BV ไม่ถึง 1 เท่า
ผมคำนวณ P/BV โดยเอาราคาปิด ณ 6/2/57 ที่ 2.56 บาท ตั้งแล้วหารด้วย BV ที่ 5.19 บาท จะได้ P/BV เท่ากับ 0.49 เท่ากับตัวเลขที่รายงานในหนังสือพิมพ์

SOS_043heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ