SOS_059heroes feature-01

เคล็ดลับไม่มี มีก็แต่เพียงว่า งบการเงิน แยกเป็นงบดุล และงบกำไรขาดทุน เอาแค่ 2 งบนี้พอ

ถาม : อาจารย์พอจะแนะนำหนังสือให้ผมไปซื้ออ่านได้มั้ยครับ
ตอบ : หนังสือบริหารการเงิน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และการตีความตัวเลขจากงบการเงิน เจอเล่มไหน ให้เอามาอ่าน อ่านหลายๆ เล่ม แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน ก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดได้ดีขึ้น

SOS_059heroes-01

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ