013

เศรษฐกิจดี…ธนาคารดี…

หุ้นกลุ่มธนาคารนี่จะขึ้นจะลง…จะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรอ่ะ…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th feature pic21
หุ้นที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยราย แบบหุ้นธนาคารจะอิงอยู่กับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคือ เมื่อเศรษฐกิจดี ธนาคารจปล่อยสินเชื่อ
ได้มากขึ้น และสินเชื่อก็จะไม่มีปัญหา ทำให้รายได้และกำไรสุทธิเติบโตมาก
ราคาหุ้นจะขึ้นไปเรื่อยๆ ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจชะลอตัว การปล่อย
สินเชื่อก็จะ ปล่อยได้น้อยลง ราคาหุ้นก็จะตก
คนเล่นหุ้นธนาคารจึงต้องจ้องเรื่องเศรษฐกิจแบบตาไม่กระพริบ
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าว เล่ม 2 บทที่ 48 หน้า464