แบบสอบถาม เล่ม3

ขอความร่วมมือทำแบบสอบถาม เพื่อดาวน์โหลด SATI Magazine

ชื่อ-นามสกุล *

เพศ *
 ชาย หญิง

อาชีพ *
 นักเรียน, นักศึกษา พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ อื่นๆ

อีเมล์ของคุณ *

โทรศัพท์

ท่านรู้จัก FPM ได้อย่างไร ? *
 Fanpage โรงเรียนสอนเล่นหุ้น Fanpage โรงเรียนสอนทำธุรกิจให้สำเร็จ Fanpage FPM Certificate เพื่อนหรือบุคคลอื่น กล่าวถึง เป็นลูกศิษย์ในโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ติดตามหนังสือ

ท่านสนใจในเรื่องใด ? *
 หุ้น อสังหาริมทรัพย์ บัญชี, การเงิน กฎหมาย อื่นๆ