10623322_652984521477264_7307307237684686274_o

ROA Rate of return on total assets

พงศกร : สวัสดีครับเฮียทวี วันก่อนเราจบกันไปด้วยการเรียนเรื่อง Gross Profit และ Net Profit Margin เท่าที่ผมรู้เฮียดูแค่ 10 อัตราส่วนนี้ในการลงทุนถูกไหมครับ

เฮียทวี : เฮียดู 10 อัตราส่วนนี้เป็นหลัก แต่เฮียก็มีดูอัตราส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย

พงศกร : ยังมีอัตราส่วนอื่นๆ อีกหรือครับเฮีย ผมก็แอบไปดีใจนึกว่าเรียนจบแล้ว

เฮียทวี : ยังมีอีกหลายอัตราส่วนเลยที่เฮียยังไม่ได้สอน ไหนๆ คราวที่แล้วเราก็จบเรื่องด้วยการดูอัตราส่วนที่เกี่ยวกับกำไร เดี๋ยววันนี้เรามาดูอัตราส่วนที่เกี่ยวกับกำไรเพิ่มอีกสัก 1 อัตราส่วนละกัน

พงศกร : ก็ได้ครับเฮีย -.-‘

เฮียทวี : ห้าๆ เอ็งคงคิดว่าเรียนจบแล้วหละสิ เหลืออีกไม่กี่อัตราส่วนแล้วหละ วันนี้เรามาเริ่มจาก ROA กันก่อนละกัน

พงศกร : ครับเฮีย

เฮียทวี : ROA ย่อมาจาก Rate of Return on total assets หรืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากทรัพย์สินรวม

พงศกร : ไม่เคยได้ยินเลย สมการเป็นอย่างไรหรือครับเฮีย

เฮียทวี : สมการก็ ROA = EBIT หารด้วย ทรัพย์สินทั้งหมด

พงศกร : EBIT คือ อัตรากำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยจ่ายถูกไหมครับ

เฮียทวี : ถูกต้องครับ

พงศกร : ทำไมเราไม่ใช้ กำไรสุทธิหารด้วยทรัพย์สินหละครับเฮีย

เฮียทวี : เราไม่ใช้ กำไรสุทธิ เพราะ ROA เป็นการหาอัตราผลตอบแทนที่บริษัททำได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ เราไม่ได้สนใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการได้มาของสินทรัพย์นั้นอย่างไร (หนี้หรือทุน) และ ROA ใช้กำไรก่อนภาษีในการคำนวณเพราะเราก็ไม่ได้สนใจเช่นกันว่าบริษัทต้องจ่ายภาษีเท่าไร เราสนใจแค่ว่าทีมบริหารมีการใช้ทรัพย์สินคุ้มค่าหรือไม่ และในแต่ละปีมีอัตรา ROA เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

พงศกร : อย่าง บริษัท ASIAN กำไรขาดทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 มีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่ายอยู่ -106.17 ล้านบาท และทรัพย์สินปี ณ 30 กันยายน 2556 อยู่ที่ 6,690.21 ล้านบาท เอา -106.17 ล้านบาท หารด้วย 6,690.21 ล้านบาท = -1.58%

สำหรับ ROA ณ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 97.72 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 6,218.35 ล้านบาท เอา 97.72 ล้านบาท หารด้วย 6,218.35 ล้านบาท ROA = 1.57%

อย่างนี้แปลว่าปี 57 บริษัท ASIAN มีการบริหารทรัพย์สินได้มีประสิทธิภาพมากกว่าปี 56 ถูกไหมครับ

เฮียทวี : ถูกต้องครับ ปี 56 บริษัทมี ROA ติดลบที่ -1.58% หรือทุกๆทรัพย์สิน 1 ล้านบาท บริษัทนำทรัพย์สินไปก่อให้เกิดการขาดทุน 15,800 บาทนั่นเอง อย่างไรก็ดีในปี 57 บริษัทมีการบริหารทรัพย์สินดีขึ้น โดยในปี 57 ทรัพย์สินที่มีทุกๆ 1 ล้านบาท สามารถก่อให้เกิดกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่าย 15,700 บาท

พงศกร : อ๋อ เข้าใจแล้วครับเฮีย อย่างนี้ตัวเลข ROA นี่ยิ่งสูงยิ่งดี ถ้าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงแย่ลงเราก็ต้องไปดูว่าบริษัทมีกำไรลดลง หรือว่ามีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาเพิ่มขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับ

เฮียทวี : ถูกต้องครับ บางทีบริษัทมี ROA ลดลงอย่างน่าใจหาย ไม่ใช่เพราะจากกำไรลดลง แต่เป็นเพราะบริษัทมีการซื้อทรัพย์สินเพื่อเตรียมขยายกิจการในอนาคต ซึ่งบางทีการซื้อทรัพย์สินไม่สามารถเอามาก่อให้เกิดรายได้ในทันที แต่ต้องมีการวางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะทรัพย์สินนั้นจะเริ่มทำกำไรได้ เมื่อเป็นเช่นนี้บางบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมี ROA ที่ดูย่ำแย่ได้ แต่ในความเป็นจริงตัวเลขที่ดูย่ำแย่อาจซ้อนไว้ด้วยเพชรเม็ดงามที่รอการเฉิดฉายให้ผู้คนได้เห็นในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm