SOS_060heroes feature-01

ความสัมพันธ์ของงบดุล และงบกำไรขาดทุนกับการทาย EPS ตอนที่ 5

เงินสด 10 ล้านบาท จะเอาไปลงทุน ซื้อที่ดิน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ซื้อวัตถุดิบ จ้างแรงงาน จ้างค่าขนส่ง จ่ายค่าไฟฟ้า ฯลฯ ทำให้เกิดยอดขายขึ้น โดยยอดขายที่เกิดขึ้นจะไปโชว์ในอีกงบหนึ่งชื่อ งบกำไรขาดทุน ซึ่งงบนี้นี่เองจะใช้ดูกำไรสุทธิของกิจการ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

รอบรู้สุดสัปดาห์

รอบรู้สุดสัปดาห์ ตอน เผยความลับในการเอาชนะตลาดหุ้นของ วอร์เรน บัฟเฟตต์

  Buffett’s alpha : วอร์เรน บัฟเฟตต์ สามารถสร้างผลตอบแทนของเขาได้อย่างไร!? อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ วอร์เรน บัฟเฟตต์ สามารถเอาชนะตลาดหุ้นมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และผลตอบแทนของเขามาจากการเป็นนักลงทุนผู้เก่งกาจ หรือความเป็นนักธุรกิจที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถกันแน่!? ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันจากสุดยอดผลงานวิจัยที่ชื่อว่า Buffett’s Alpha กัน ซึ่งมันจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงความลับต่างๆในการลงทุนของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้กันครับ!! Buffett’s
Continue reading...

12755104_927439234004364_8039937_o

การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์

  และอย่างสุดท้ายในการพิจารณภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรเศรษฐกิจ  ต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในคอลัมน์ม รอบรู้สุดสัปดาห์  เป็นเรื่องขอ   การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะเห็นว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยหลายอย่างประกอบด้วย อาทิ  วัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและของธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจจะทำให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ   แนวทางแรก  ภาพรวมของเศรษฐกิจทำให้สามารถกำหนดขอบเขตย่อยของการลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจพบว่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ก็อาจจะพิจารณาว่าการลงทุนในกิจการที่เป็นการผลิตสินค้าประเภททุน
Continue reading...

12751633_927439254004362_1784325393_o

หุ้นหน้า 1 ตอน Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

  Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ข่าวสารที่น่าสนใจ นอกจากนี้บริษัทมีแผนทำการตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มตลาด CLMV เนื่องจากส่วนใหญ๋เป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา และในช่วงเปิดสมาคมเศรษฐกิจเอเซียน (AEC) ทำให้แต่ละประเทศหันมาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐษนมากขึ้น ทำให้ความต้องการ “วัสดุก่อสร้าง” ในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้นและ สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยปี 2559  คาดสัดส่วนการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%  จากปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง
Continue reading...

รอบรู้สุดสัปดาห์

การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

  ต่อจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 (เมื่อวาน) ในเรื่องของการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ  โดยวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้ นโยบายการคลัง นโยบายการคลัง ซึ่งประกอบด้วยนโยบายด้านรายรับอันได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับภาษี และที่เกี่ยวกับรายรับอื่นที่มิใช่ภาษีอากร นโยบายด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดการส่วนที่เกินดุล หรือการหาเงินชดเชยส่วนที่ขาดดุล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง เมื่อใดที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงกว่ายอดรายรับของรัฐบาล หมายความว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพขาดดุล ซึ่งอาจเป็นผลจากการใช้นโยบายการคลังขาดดุล กล่าวคือ รัฐบาลพยายามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น
Continue reading...