SOS_056heroes feature-01

ด่านแรกของการเล่นหุ้น แม้ไม่รู้ทฤษฎีการประเมินราคาหุ้น ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องรู้เรื่องงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

ถาม : เรื่องการคาดการณ์ E ผมสอบถามจากเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน ทุกคนบอกว่า ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องงบการเงิน ซึ่งผมเองก็เรียนมาในปริญญาตรี แต่ในตอนนั้น ผมไม่ได้สนใจ ไม่ได้ตั้งใจเรียน และไม่นึกเลยว่า ในอนาคตวิชาบริหารการเงินจะจำเป็นมากขนาดนี้ ตอบ : วิชาบริหารการเงิน สอนเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อดูว่าผู้บริหารของกิจการบริหารกิจการได้ดี มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ค่าอัตราส่วนต่างๆ สามารถสะท้อนฝีมือการบริหารกิจการได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม”
Continue reading...

SOS_055heroes feature-01

การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ตอนที่ 5

หลังจากนั้นดูเฉลยจากการประกาศผลประกอบการ เฉลยจะทำให้เรารู้ความจริงมากขึ้นว่า ผิดเพี้ยนตรงไหนบ้าง หลังจากนั้นเราก็จะทำการปรับข้อมูลให้ถูกต้องมากขึ้น หลังจากนั้นผลประกอบการไตรมาสต่อมาก็ประกาศ ทำให้เรารู้ข้อมูลว่าที่มีการปรับไปแล้วนั้น โอเค 100% หรือยัง เราคาดการณ์ผิดตรงไหนอีก ที่ทำให้ E ของเราไม่ใกล้เคียง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_054heroes feature-01

การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ตอนที่ 4

ถาม : แต่ที่ยากก็คือ การทาย E และเงินปันผล (D) นี่ซิครับ มันพอมีหลักหรือเปล่าครับ ตอบ : หลักแบบ 100% คงไม่มี แต่ถ้าจะให้อธิบายสั้นๆ ก็คงหนีไม่พ้นการใช้ข้อมูลของผลประกอบการในอดีต กับการอ่านงบการเงิน กับการอ่านข่าว กับการอ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย
Continue reading...

SOS_053heroes feature-01

การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ตอนที่ 3

ถาม : แต่อาจารย์ครับ ขั้นตอนแรกที่จะรู้ราคาสูงสุดก็ต้องเดาเงินปันผลให้ได้ก่อน งานนี้ก็ต้องเดา E ออกมาก่อน เช่น E 2 บาท จ่ายปันผล 50% ของ E งานนี้ก็จะรู้ว่าปันผลน่าจะ 1 บาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
Continue reading...

SOS_052heroes feature-01

การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ตอนที่ 2

ด้วยวิธีการง่ายๆ 3 ขั้นตอน ตามที่ผมบอกคนเล่นหุ้น ทุกคนก็สามารถประเมินราคาหุ้นกันเป็นและออกราคาได้ทุกคน และราคาที่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าราคาที่ออกโดยทฤษฎีซะด้วยซ้ำ ผมขอยืนยัน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...