ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จุก : มาแล้วเหรอดำ ดำ : นี่รีบมาเรียนต่อเลยน่ะเนี้ย จุก : ครั้งที่แล้วคุยกันเรื่อง กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานไปถูกมั้ย ดำ : ใช่เลย…… วันนี้จะต่อด้วยอะไรน่ะ จุก : วันนี้เราจะไปกันเร็วหน่อยน่ะ ว่าด้วยเรื่องของ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน, กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหา ดำ : ดีเลย  วันนี้เราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วละ
Continue reading...

ชั่วโมง...เล่นหุ้น อ.ชาย

งบกระแสเงินสด

จุก : ต่อจากครั้งที่แล้วเลยน่ะดำ ดำ : วันนี้จะสอนเรื่องอะไรต่อเหรอ จุก : วันนี้จะมาคุยเรื่องงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด หรือ (Cash Flow Statement) ก็หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ทำให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดที่ไหลเวียนในกิจการ   ดำ :  กิจกรรมการลงทุน,
Continue reading...

Head ครูพักลักจำ

งบดุล 3 (งบกระแสเงินสดบอกให้รู้ว่าเกิดเงินงอกหรือเงินหด)

ลุงเพียร : วันนี้มาคุยกันเรื่องงบกระแสเงินสดบ้างน่ะ ใฝ่ดี : ดีครับ ลุงเพียร : เริ่มเลยล่ะกันน่ะ …  คือทุกครั้งที่เราดูงบกำไรขาดทุน  ถ้าเราเห็นว่ากิจการมีกำไรสุทธิติดลบ  เอ็งจะรู้สึกอย่างไร ใฝ่ดี :  ผมก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีสิครับ สงสารเค้าที่เค้าทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่มันควรจะเป็น ลุงเพียร : เอ็งไม่ต้องไปสงสารเค้าหรอก บางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงก็ได้ ใฝ่ดี : หมายความว่ายังไงครับลุง
Continue reading...

Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ (24/4/58)

ลุงเพียร : คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง งบกระแสเงินสดไป คราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของงบกระแสเงินสด รวมถึงวิธีการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลในงบกระแสเงินสดในแต่ละประเภทกันดีมั้ย ใฝ่ดี : ดีมากเลยครับลุง….ผมจะได้มีความรู้เยอะ ลุงเพียร : งั้นเรามาเริ่มกันเลยน่ะ….ในทางบัญชีนั้น งบกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยแบ่งตามวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ได้แก่ทางตรงและทางอ้อม และในงบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม ใฝ่ดี : มีทางตรงกับทางอ้อมด้วย ทำไมไม่ไปทางตรงละครับ..จะได้ถึงเร็ว ๆ จะอ้อมทำไม
Continue reading...

Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ (22/4/58)

ใฝ่ดี : ลุงครับ เวลาที่มีคำถามขึ้นมาว่าเราใช้อะไรมาวัดว่าธุรกิจนั้นๆ ว่าธุรกิจนั้นดี หรือมีอัตราการเติบโตก้าวหน้าดี คนส่วนใหญ่อาจตอบกลับมาอย่างมั่นใจว่าให้ดูที่ผลกำไรของบริษัทสิ ถ้ากำไรเยอะก็แสดงว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ ตอบแบบนี้จริงเหรอครับลุง ลุงเพียร : สำหรับลุงน่ะ ลุงว่าในความเป็นจริงแล้วถือว่าถูกเพียงส่วนเดียว เพราะเมื่อเราลองสำรวจลงไปดูดีๆ แล้วจะพบว่ามีธุรกิจมากมายที่รายงานผลกำไรออกมาดีทุกปี แต่ทว่าสุดท้ายกลับล้มไม่เป็นท่าเพราะขาดเงินสดหมุนเวียน ใฝ่ดี : จริงเหรอครับลุง มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับ ลุงเพียร : นั่นเป็นเพราะในทางบัญชีกำไร-ขาดทุนนั้น เวลาเราลงบัญชีรายได้ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ก็นับเป็นรายได้ทั้งนั้น
Continue reading...