SOS_061heroes feature-01

ความสัมพันธ์ของงบดุล และงบกำไรขาดทุนกับการทาย EPS ตอนที่ 6

สมมติผ่านพ้นไป 1 ปี บริษัทต้องปิดงบการเงิน และยื่นงบการเงินกับสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ หากผลประกอบการในงบดุลออกมามีกำไรสุทธิ กำไรสุทธิจะถูกเอาไปคำนวณ EPS โดยเอากำไรสุทธิตั้งแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของกิจการ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_060heroes feature-01

ความสัมพันธ์ของงบดุล และงบกำไรขาดทุนกับการทาย EPS ตอนที่ 5

เงินสด 10 ล้านบาท จะเอาไปลงทุน ซื้อที่ดิน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ซื้อวัตถุดิบ จ้างแรงงาน จ้างค่าขนส่ง จ่ายค่าไฟฟ้า ฯลฯ ทำให้เกิดยอดขายขึ้น โดยยอดขายที่เกิดขึ้นจะไปโชว์ในอีกงบหนึ่งชื่อ งบกำไรขาดทุน ซึ่งงบนี้นี่เองจะใช้ดูกำไรสุทธิของกิจการ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_059heroes feature-01

เคล็ดลับไม่มี มีก็แต่เพียงว่า งบการเงิน แยกเป็นงบดุล และงบกำไรขาดทุน เอาแค่ 2 งบนี้พอ

ถาม : อาจารย์พอจะแนะนำหนังสือให้ผมไปซื้ออ่านได้มั้ยครับ ตอบ : หนังสือบริหารการเงิน การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และการตีความตัวเลขจากงบการเงิน เจอเล่มไหน ให้เอามาอ่าน อ่านหลายๆ เล่ม แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน ก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดได้ดีขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_056heroes feature-01

ด่านแรกของการเล่นหุ้น แม้ไม่รู้ทฤษฎีการประเมินราคาหุ้น ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องรู้เรื่องงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน

ถาม : เรื่องการคาดการณ์ E ผมสอบถามจากเพื่อนที่เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายคน ทุกคนบอกว่า ต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องงบการเงิน ซึ่งผมเองก็เรียนมาในปริญญาตรี แต่ในตอนนั้น ผมไม่ได้สนใจ ไม่ได้ตั้งใจเรียน และไม่นึกเลยว่า ในอนาคตวิชาบริหารการเงินจะจำเป็นมากขนาดนี้ ตอบ : วิชาบริหารการเงิน สอนเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อดูว่าผู้บริหารของกิจการบริหารกิจการได้ดี มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ค่าอัตราส่วนต่างๆ สามารถสะท้อนฝีมือการบริหารกิจการได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม”
Continue reading...

12755104_927439234004364_8039937_o

ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน

งบการเงิน หมายถึง รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชี โดยเป็นรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ อาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน  การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ มาประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมั่นคงของบริษัทนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในหุ้นสามัญใดก็ตามเป็นการลงทุนที่คุณคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาในอนาคต ทั้งในรูปของเงินปันผล และกำไรจากการขายหลักทรัพย์  ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน ณ
Continue reading...