Head ถามมาครูตอบไป

ถามมา…ครูตอบไป…

ขอถามเรื่องการอ่านข่าว ดิฉันเป็นนักเรียนห้อง 1 CII 5 กรุงเทพนะคะ จากที่เรียนกับอาจารย์ + อ่านหนังสือโรงเรียนสอนเล่นหุ้นมา ยังมีข้อสงสัยอยู่ ในเรื่องการอ่านข่าว เรียน 2 รอบที่ผ่านมาอาจารย์เอาข่าวมาเป็นเคส วิเคราะห์ในห้องเรียน จะเห็นว่า บางข่าว เขียนในแง่ที่ว่า โครงการมีการลงทุน มีการเติบโต มีกำไร และน่าสนใจ จึงเกิดการดู อัตราส่วนทางการเงินต่อ
Continue reading...