028

ทนถือ…หรือ…เททิ้ง

ทนถือ…หรือ…จะขายทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่ดี…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th เมื่อติดหุ้น ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า หุ้นมีพลังอำนาจของการผูกขาด อยู่ใน ตลาดผู้ขายน้อยราย หรืออยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด หากอยู่ในตลาด ใดตลาดหนึ่งใน 3 ตลาดนี้ โอกาสที่หุ้นจะกลับไปที่เดิมมีอยู่ สาเหตุเป็นเพราะ กิจการในตลาดทั้ง 3 ตลาด จะมียอดขายและ E ที่โตขึ้นทุกปีๆ ทำให้หุ้นปรับ ตัวสูงขึ้นในระยะยาว กรณีแบบนี้สามารถซื้อเฉลี่ยได้ หรือหากไม่ซื้อเฉลี่ยก็
Continue reading...

Head ครูพักลักจำ

ครูพัก…ลักจำ ประเภทของตลาดการลงทุน (26/12/57)

ลุงเพียร : วันนี้เราจะมาแยกประเภทของตลาดการลงทุนแต่ละประเภทกันดีมั้ย ใฝ่ดี : เมื่อวันก่อน เราแบ่งกลุ่มหุ้นออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1.หุ้นพื้นฐาน 2.หุ้นที่ไม่ดีแต่กำลังจะดี 3.หุ้นที่ไม่ควรแตะต้องมัน ซึ่งลุงกำลังจะบอกว่า หุ้นแต่ละตัวแต่ละบริษัทจะถูกแบ่งตลาดการลงทุน แบ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไปใช่มั้ยครับ ลุงเพียร : ใฝ่ดีรู้จักเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือป่าวล่ะ นั่นแหละวันนี้เรามาแบ่งกลุ่มกันตามทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาคกัน ซึ่งก็ได้แก่ ตลาดแข่งขัน ถ้ากิจการอยู่ในตลาดแข่งขัน ก็ไม่น่าสนใจ
Continue reading...