SOS_heroes001_Feature

ตอนที่ 1 เปิดตำนานล่าฝันครั้งใหม่

“หากให้ทาย ท่านก็คงเป็นผู้หนึ่งที่สนใจการลงทุนในหุ้น โดยลึกๆ ในใจ ท่านเองก็รู้ดีว่า หากท่านเล่นหุ้นเก่ง ท่านจะกลายเป็นคนมีเงินมาก ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะพลิก” ร่วมติดตามการผจญภัยของนักลงทุนมือใหม่ และเป็นกำลังใจให้พวกเค้า ได้ที่ โรงเรียนสอนเล่นหุ้น คอลัมน์ ผู้กล้าภาคสนาม schoolofstock.in.th/heroes อ้างอิงจาก : หนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
Continue reading...