30

ภาพที่เห็นไม่ใช่ความจริง

สิ่งที่เห็น…ข่าวที่รับรู้นั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th คนจะเล่นหุ้นเก่งต้องไม่เชื่อภาพและข่าวที่ตาเห็น เพราะมีคนตั้งใจจะทำให้ รายย่อยมองภาพเหมือนกันทั้งหมด เมื่อมองภาพเหมือนกัน รายใหญ่ จะกำกับเวทีได้ อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าว เล่ม 3 บทที่ 87 หน้าที่ 883
Continue reading...

26

ระวังให้ดี…

ราคาหุ้นวิ่งมาสูงมากแล้ว…ระวังไว้ให้ดีๆ…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th เมื่อราคาหุ้นขึ้นไปเยอะๆแล้ว หลายสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้ว มีข่าวว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าไปซื้อเก็บที่ราคาสูงลิ่ว งานนี้ระวังอย่าซื้อตาม และ ยิ่งต้องระวังเพิ่มขึ้นอีกมาก หากเกิดข่าวที่วิเคราะห์ออกมาโดยนักวิเคราะห์ ว่าหุ้นที่ราคานีึ้ลงทุนได้ งานนี้โอกาสที่ติดหุ้นมีสูงมาก อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 3 บทที่ 89 หน้า 903
Continue reading...

20

ทนรวย…ไม่เป็น…

ซื้อถูกตัว…แต่ดั๊น…ขายผิดเวลา…ทนรวยไม่เป็น…ชาตินี้เมื่อไรจะรวย…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th ในอดีตผมก็เป็นเหมือนคุณ ผมรอคอยไม่เป็น อดทนอย่างมีความสุขไม่เป็น ผมจึงพลาดโอกาสที่จะทำกำไรจากหุ้น และรวยจากหุ้น อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 1 บทที่ 34 หน้า 301
Continue reading...

18

เขาว่า…

ข่าวจากที่นี่…เขาก็ว่าอย่างนั้น…ข่าวจากที่นั่น…เขาก็ว่าอย่างนี้…เขาคนนั้นคือใครอ่ะ…ติดตามเรื่องราาวของนักลงทุนหน้าใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th ข่าวหลายๆข่าวหากจะเชื่อ ต้องเอาข่าวมาเทียบเคียงกับงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินออกมา เพื่อจะเชื่อว่าข่าวที่ออกมาจริงหรือเท็จ อาจารย์ชาย กิตตคุณาภรณ์ หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 52 หน้า 516
Continue reading...

17

พาผม…ไปส่งโรงพยาบาลที

ไม่อยากจะเชื่อมาก่อนหุ้นโรงพยาบาลจะมีดีกว่าที่เห็น…เรามองข้ามไปได้อย่างไร…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th การรู้จัก RAM และเรียนรู้การพัฒนาของราคา RAM จนเป็นหลักพันในวันนี้ สามารถเอาไปเลียนแบบทำความเข้าใจ หุ้นโรงพยาบาลตัวอื่นๆ ได้ ว่าใน อนาคต ราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ แบบ RAM อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าว เล่ม 1 บทที่ 31 หน้า 272
Continue reading...