016

พลังขยะ…

หุ้นมักจะขึ้น…ก่อนความจริงจะปรากฎเสมอ…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th หุ้นขึ้นก่อนความจริงจะปรากฎ และจะตกลงหากความจริงเป็นเท็จ และจะไม่ตก หากความจริง เป็นความจริง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ หนังสือเลียนเล่นหุ้นจากข่าวเล่ม 2 บทที่ 45 หน้า 441
Continue reading...

14

พี่เทพ…

พี่เทพ…เป็นคนหนักแน่นมั่นคงมาตลอด…ทำไมพี่ถึงได้ตกต่ำลงขนาดนี้…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th การบันทึกการด้อยค่าเกือบ 5 หมื่นล้านบาท ตูมเดียว เป็นผลดีต่อราคาหุ้น ระยะกลางถึงยาว เพราะหากการบันทึกการด้อยค่าในครั้งนี้เป็นการบันทึก ตอนที่ราคาน้ำมันตกต่ำสุดขีด งานนี้ก็อาจเข้านิยามว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ดี 7 หนตามมา หากราคาน้ำมันขยับสูงขึ้น PTTEPจะทำกำไรได้ในอัตราก้าวกระโดด ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
Continue reading...