Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

IPO ที่สูงเกินเหตุกับข้อมูลที่ไม่จริง ตอน 2

ซื้อหุ้น IPO แล้วหลังจากเข้าตลาดหุ้น ราคาก็ร่วงเอาๆ เมื่อเอางบการเงินรายไตรมาสมานั่งดู แล้วเทียบย้อนกลับไปกับข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น นักเรียนอาจเจอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นเหตุทำให้หุ้นตก เพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่หนังสือชี้ชวนบอก ราคาหุ้นก็ไม่มีทางจะตกมากแบบนี้ สรุปความก็คือ ซื้อหุ้นที่ราคา IPO แล้วเจ๊ง เพราะผลประกอบการออกมาเน่า ไม่เป็นอย่างที่หนังสือชี้ชวนว่าเอาไว้ กรณีอย่างนี้ฟ้องคดีได้ครับ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 82 ว่าไว้แบบนี้ มาตรา 82 ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ
Continue reading...

Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

IPO ที่สูงเกินเหตุกับข้อมูลที่ไม่จริง ตอน 1

ชั่วโมงเรียนหุ้นวันที่ 6/5/58 ได้พูดถึงราคาหุ้นที่อิงมาจากแผนธุรกิจ ซึ่งในแผนธุรกิจมีประมาณการกระแสเงินสด หรือ Cash Flow Projection (CF) อยู่ ซึ่งตัวเลขเงินสดรับ (B) และเงินสดจ่าย (C) ใน CF จะเอามาคำนวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV โดยการคำนวณหา NPV ก็จะเอาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน (กี่ %
Continue reading...

Head ชั่วโมงเรียนหุ้น

แผนธุรกิจกับราคาหุ้น

แผนภาพที่ผมวาดให้นักเรียนดู ที่อยู่ในตอนหุ้นเพิ่มทุนได้มาฟรีตอน 4 เมื่อวันที่ 4/5/58 ถ้านักเรียนสังเกตดีๆ จะเห็นแผนธุรกิจมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นด้วย ตรงแผนธุรกิจในภาพ นักเรียนจะเห็นประมาณการกระแสเงินสด หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cash Flow Projection (CF) ในธุรกิจจะต้องมีการจัดทำ CF เพื่อคาดการณ์ว่าเงินสดจะเข้าและออกจากกิจการอย่างไรบ้าง ในปีปัจจุบันและปีต่อๆ ไปในอนาคต โดยส่วนใหญ่หรือเกือบจะทั้งหมดของแผนธุรกิจหรือ CF ที่ออกมา จะมีกระแสเงินสดรับเข้ามากกว่ากระแสเงินสดจ่ายออก สาเหตุเพราะคนลงทุนย่อมมองอนาคตในด้านดี
Continue reading...

Head เจาะหุ้น

อดีตของ MONO

อดีตของ MONO คำถามที่ 1 MONO ทำกิจการอยู่ตลาดประเภทใดมีความเป็นมาอย่างไร ตอบ โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยนายพิชญ์ โพธารามิก   เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content
Continue reading...

Head ครูพักลักจำ

ทำไมต้องลำบากเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ 2 (4/5/58)

ใฝ่ดี : ลุงคุยถึงข้อดีมากมายของการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผมก็เห็นภาพแล้วละครับ ลุงเพียร : ก็ดีแล้วไง ใฝ่ดี : แต่ผมอยากจะรู้วิธีการที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้อ่ะครับ ลุงเพียร : ถ้าจะให้พูดถึงการเตรียมตัวนำบริษัทเข้าตลาด คุยกันวันนี้ทั้งวันก็ไม่จบ ถ้าจะเริ่มจากเริ่มต้นเลยน่ะ ใฝ่ดี : งั้นก็เอาสั้นๆ พอสังเขปได้มั้ยครับลุง ที่เหลือผมจะไปอ่านเองครับ ลุงเพียร : ก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าการจะดำเนินธุรกิจอะไรซักอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดที่มาเป็นอันดับแรกคือเรื่องของเงินทุน 
Continue reading...