SOS_052heroes feature-01

การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ตอนที่ 2

ด้วยวิธีการง่ายๆ 3 ขั้นตอน ตามที่ผมบอกคนเล่นหุ้น ทุกคนก็สามารถประเมินราคาหุ้นกันเป็นและออกราคาได้ทุกคน และราคาที่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าราคาที่ออกโดยทฤษฎีซะด้วยซ้ำ ผมขอยืนยัน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_046heroes feature-01

P/BV สำหรับหุ้นเทิร์นอราวด์ ตอนจบ

หุ้นถูก ดูจาก P/BV ต่ำ อย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องดูราคาตลาดเทียบกับ PAR ด้วย จะทำให้เราไม่ประมาท ไม่หลงดูแต่ P/BV ที่ตำ่อย่างเดียว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_029heroes feature-01

วิธีคัดเลือกหุ้นว่าจะเทิร์นอราวด์หรือไม่ ? ตอนที่ 1 : ค่า P/E และ E ดูได้ที่ไหน?

ถาม : ผมเปิดหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจดูหน้าเศรษฐกิจการเงินแล้วครับ ทุกวันจะมีรายงานสรุปการซื้อขายหุ้นและมีสถิติที่สำคัญๆ อย่างค่า P/E ให้ดูอีกด้วย ผมสังเกตเห็นว่า ค่า P/E เปลี่ยนแปลงทุกวัน เพราะราคาปิดทุกวันไม่เท่ากัน ส่วนค่า E ก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลัง 1 ปี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

SOS_026heroes_feature-01

รู้หรือไม่ หุ้น P/E สูงๆ เช่น 112 เท่า หมายความว่าอย่างไร?

ถาม : P/E ของบริษัทที่ขาดทุน จะให้ค่า N.A. และ P/E ของบริษัทที่กำไรแต่กำไรกระจิ๋วเดียว จะมีค่าที่สูงลิ่ว ผมเคยเจอ P/E เป็นหลักร้อยเท่า เช่น 112 เท่า ถ้าแปลความหมายก็คงแปลได้ว่า ถือหุ้นตัวนี้เอาไว้อีก 112 ปี จึงจะได้เงินลงทุนคืน เพราะ E สะสม
Continue reading...

SOS_025heroes_feature-01

มารู้จักกับ หุ้น P/E หาค่าไม่ได้ (N.A.) กัน !!!

P/E ที่สูงมากๆ และ P/E ที่หาค่าไม่ได้ ถาม : หุ้นจำนวนมากขาดทุน คือ E ติดลบ เวลาที่หาค่า P/E จะหาค่าออกมาติดลบ เพราะราคาตลาดเป็นบวก แต่ E ติดลบ เมื่อจับ P หาร E ผลลัพธ์ออกมาจึงติดลบ บทวิเคราะห์จะไม่เขียนว่า
Continue reading...